Autor albo wydawca Tags Tytuł albo kontekst

Regulamin

 

Przedmiot

Niniejszy regulamin korzystania ze strony internetowej (nazywany dalej ”Regulaminem”) ma na celu zdefiniowanie sposobów rozpowszechniania i udostępniania zawartości strony internetowej Smart PARA§RAPH oraz warunków korzystania z tej strony przez internautów.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej zakłada akceptację i przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu

 

Zapisy wymagane przez prawo

Strona internetowa www.smartparagraph.com jest wydawana przez firmę ArcPol Arnault CONTET, działającą pod adresem: Aleja Powstańców Wielkopolskich 77a/22, 70-110 Szczecin, Polska.

 

Dostawca hostingu

Dostawcą hostingu dla strony internetowej www.smartparagraph.com jest firma OVH, której siedziba znajduje się we Francji pod adresem: 59100 Roubaix, 2 rue Kellermann, BP 80157, Tel: +33 9 72 10 10 07.

 

Dane użytkownika

Dane użytkownika strony internetowej www.smartparagraph.com są wprowadzane do systemu w celu umożliwienia wydawcy weryfikacji treści umieszczanych przez użytkownika za pośrednictwem strony www.smartparagraph.com.

Serwery www.smartparagraph.com automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Każdy użytkownik posiada prawo dostępu, zmiany, korekty oraz usuwania danych które go dotyczą. Oznacza to, że w każdej chwili można uzyskać dostęp do swoich danych, zażądać ich zmiany lub usunięcia poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres: contact@smartparagraph.com.

 

Wykorzystanie plików „cookies”

Strona internetowa www.smartparagraph.com wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę użytkownika strony www.smartparagraph.com oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Strona www.smartparagraph.com zawiera pasek informujący użytkownika, że:

Dalsze poruszanie się po tej stronie wymaga zgody na instalację i lekturę plików cookies. Pasek informacyjny wyszczególnia cele używanych plików cookies i informuje o możliwości sprzeciwu, poprzez link wskazujący odpowiednią stronę. Ten pasek nie znika, dopóki użytkownik nie zakończy swojej wędrówki po stronie.

 

Linki hipertekstowe

Strona internetowa www.smartparagraph.com zawiera linki hipertekstowe odsyłające do strony głównej lub do jakiegoś szczególnego artykułu.

Zezwolenie na umieszczenie linku obowiązuje dla każdego nośnika, z wyjątkiem tych, które rozpowszechniają informacje o charakterze politycznym, religijnym, pornograficznym, ksenofobicznym lub mogącym urazić wrażliwość większej ilości osób. Z tytułu tego zezwolenia, www.smartparagraph.com zastrzega sobie prawo sprzeciwu wobec zamieszczania linków hipertekstowych.

Wydawca strony internetowej www.smartparagraph.com informuje, że nie ma żadnej kontroli nad wyżej wymienionymi linkami, i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

 

Zakres odpowiedzialności

Wykorzystanie informacji i treści dostępnych na całości witryny przeznaczone jest dla celów czysto informacyjnych i edukacyjnych. W związku z tym, wydawca strony internetowej www.smartparagraph.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieodpowiednie wykorzystanie treści na niej publikowanych.

 

Przedstawienie koncepcji Smart PARA§RAPH

Smart PARA§RAPH to koncepcja strony internetowej i/lub aplikacji, której idea polega na tym, że użytkownicy pobierają kilka wersów wybranej książki w formie fotografii, i przenoszą go w formie obrazu bezpośrednio na stronę internetową www.smartparagraph.com lub poprzez przeznaczoną do tego aplikację mobilną. 

Po pobraniu tego obrazu, odpowiednia funkcja pozwala na zaznaczenie zawartości i jej podkreślenie.

Obrazy pobrane w ten sposób mogą być sklasyfikowane wg jednej z kategorii/tematów dostępnych na stronie internetowej (np. filozofia, kultura ogólna itp.)

W trakcie pobierania obrazu akapitu, użytkownik będzie mógł go zatytułować, tworzyć tagi i dzielić się nim na portalach społecznościowych.

Dodanie przez internautę jego „akapitu” będzie zatwierdzone dopiero po wypełnieniu następujących rubryk:

 - Tytuł ksiązki

 - Nazwisko i imię autora

 - Nazwa wydawcy

 - Rok publikacji

 - Numer strony

Funkcje szukania są ograniczone w taki sposób, aby rekonstrukcja jakiegoś istotnego i uporządkowanego fragmentu dzieła nie była możliwa dla użytkownika przy użyciu strony internetowej www.smartparagraph.com.

 

Ochrona praw autorskich

Celem strony www.smartparagraph.com jest rozpowszechnianie wiedzy drogą internetową oraz pobudzanie refleksji u użytkownika.

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ustawy z dnia 4-go lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 666), wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość, urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

Z godnie z art. 34 Prawa autorskiego, koniecznym elementem prawa cytatu jest wskazanie imienia i nazwiska twórcy oraz źródła.

Wydawca strony www.smartparagraph.com dopuszczał będzie do zamieszczania na tej stronie jedynie takie fragmenty utworów, które realizując wyżej wskazane wymogi Prawa autorskiego. W przypadku wskazania przez internautów nieprawdziwych bądź błędnych danych, informacje je zawierające będą przez wydawcę strony www.smartparagraph.com usuwane.

 

Ochrona praw autorskich strony internetowej www.smartparagraph.com

Wydawca strony www.smartparagraph.com informuje, że strona ta wypełnia definicję utworu zawartą w art. 1 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4-go lutego 1995r., tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 666) w związku z czym stanowi przedmiot ochrony polskiego prawa autorskiego.

 

Zmiany niniejszego regulaminu

Smart PARA§RAPH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach i warunkach niniejszej umowy, w każdej chwili. Zaleca się regularne sprawdzanie ostatniej dostępnej wersji umowy na stronie internetowej.

 

Czas obowiązywania regulaminu

Niniejszy regulamin jest zawarty na czas nieokreślony.

 

Prawo właściwe

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16-go lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489), jak również art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 18-go lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) wszelkie prawa i obowiązki związane z działaniem strony www.smartparagraph.com podlega prawu polskiemu.