Autor albo wydawca Tags Tytuł albo kontekst

O Smart Paragraph

Dlaczego Smart Para§raph.com?

U źródeł powstania Smart Paragraph są dobrze napisane zdania, zebrane myśli, refleksje. Wszystkie zapisane na stronach książek. Jest też przede wszystkim proste pragnienie: dzielenia się tym, co interesujące lub piękne w danej książce.

Równolegle z tym istnieją aplikacje mobilne, których używamy, by się dowiedzieć więcej, by się rozerwać lub odprężyć, a może obie te rzeczy na raz. Intensywne użytkowanie tych aplikacji generuje czasami pewien rodzaj zmęczenia, frustracji.

Tak, frustracji, ponieważ informacje są często czytane pobieżnie a hipertekstowe linki wprowadzają efekt skakania z tematu na temat.

To królestwo krótkiej i szybkiej informacji. « Skaczemy po kanałach ». Frustrację rodzą też aplikacje służące do grania, rozrywki lub po prostu spędzania wolnego czasu; one nie mają dla użytkowników żadnej wartości dodanej. Ostatecznie, niektórzy mają poczucie straconego czasu.

Smart Paragraph to dziecko naszych czasów, pozwala i jednym i drugim rozerwać się „skacząc po kanałach i jednocześnie wzbogacać soją wiedzę.